Menu


Kartolend

Ulica:
 Hajduk Veljkova 1,
15000 Šabac , Srbija
Matični broj: 21344656
PIB: 110378703
Tekući račun: 155-35308-10
e-mail: kartolend@yahoo.com

Dušan Tovarović
e-mail:
dtovarovic@gmail.com
Mob: 060 7080803

Mob: 060 4080803


 
Graficki dizajn: N-Dizajn, Admin Login, Powered by GetSimple